Cookie- och integritetspolicy

Riktlinjer för behandling av cookies och personuppgifter
När du besöker en av optimasportrecovery.ses webbsidor godkänner du denna Cookie- och integritetspolicy.

Översikt

1. Generellt
2. Cookies
2.1 Vad är cookies
2.2 Vad använder vi cookies till
2.3 Hur länge sparar vi cookies
2.4 Hur undviker du cookies
2.5 Tredjepartscookies
2.6 Cookies från Gemius/trafikmätningar
3. Personuppgifter
3.1 Vad är personuppgifter
3.2 Hur länge sparar vi personuppgifter
3.3 Vad använder vi personuppgifter till
3.4 Samkörning av data
3.5 Hur skyddar vi dina personuppgifter
3.6 Kan vi ändra behandlingen av personuppgifter
4. Kontakt

1. Generellt

När du klickar dig in på en av optimasportrecovery.ses webbplatser samlar optimasportrecovery.se in uppgifter om dig. Nedan kan du läsa om vilken typ av information som samlas in, hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till uppgifterna och vem du kan kontakta om du har frågor om eller invändningar mot de insamlade uppgifterna.
optimasportrecovery.se samlar in uppgifter om dig på två sätt:
– Genom användning av cookies
– Genom att du själv lämnar upplysningar

2. Cookies

2.1. Vad är cookies?

Första gången du besöker en av optimasportrecovery.ses webbsidor tar du automatiskt emot en eller flera cookies. Du tar också emot cookies när du gör sökningar på eller besöker undersidor till våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera eller liknande) och som registrerar dig som unik besökare. Cookies gör det lättare att använda internet eftersom du inte hela tiden behöver börja om från början. Webbplatsen kan med andra ord använda en cookie till att komma ihåg information om dina preferenser. Det är t.ex. en cookie som gör att du inte måste logga in på en webbplats som t.ex. sweetdeal.dk varje gång du besöker den.

2.2 Vad använder vi cookies till?

Cookies används till att upplysa optimasportrecovery.se om ditt besök och dina åtgärder på våra webbsidor och övriga digitala plattformar.
För att fastställa vem som besöker optimasportrecovery.ses webbplatser använder vi cookies till att föra demografisk och användarrelaterad statistik. Vi samlar in information om när och hur lång tid du besöker webbplatsen, vilka och hur många sektioner, artiklar och andra produkter du besöker, om din dator har besökt oss tidigare, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, IP-nummer, vilka annonser du ser, osv. På så sätt kan vi försäkra oss om att du inte ser samma reklambanderoller om och om igen och samtidigt kan vi sträva efter att låta dig se reklam som kan vara intressant för just dig. Med din tillåtelse använder vi den insamlade informationen till att målinrikta vår direkta marknadsföring till dig. Dessutom använder vi informationen till att dokumentera och klarlägga värdet av annonseringen för våra annonsörer.
Dessa cookies kallas förstapartscookies och används av optimasportrecovery.se.

2.3. Hur länge sparar vi cookies?

De cookies som skickas till dig kommer sparas på din dator eller motsvarande i ett varierande antal månader räknat från sista gången du besökte en av optimasportrecovery.ses webbplatser. Varje gång du återvänder till en webbplats förlängs perioden. Dessa cookies raderas automatiskt när de har löpt ut. Nedan kan du läsa om hur du raderar sådana cookies.

2.4 Hur undviker du cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din hårddisk eller få en varning innan en cookie sparas. Klicka här för att få vägledning om hur du kan ställa in detta i din webbläsare/smarttelefon.
Var uppmärksam på att vägledningen är formulerad för de vanligaste webbläsarna och smarttelefonerna, men utan att nämna några enskilda.
Du kan alltid använda hjälpfunktionen i din webbläsare för att få mer information om cookie-inställningar. Det gör du vanligen genom att trycka på ”F1” på din dator. Sök sedan efter “cookies”.

2.5 Cookies från våra samarbetspartners.

optimasportrecovery.se har också en rad samarbetspartners som använder cookies – så kallade tredjepartscookies.
Det kan vara våra annonsörer, mediebyråer, annonsnätverk och andra tjänster (t.ex. Facebook eller AddThis) som använder sig av sådana cookies.

Syftet med dessa cookies är att kunna leverera målinriktade webbannonser och göra det möjligt att logga in och dela t.ex. artiklar på respektive samarbetspartners webbplatser. Vid enkätundersökningar, analyser och liknande används cookies i syfte att registrera dina svar och därmed undvika att du får samma enkät igen.

2.6 Cookies från Google (trafikmätningar).

optimasportrecovery.se använder cookies från Google. Mätningarna utförs i strikt överensstämmelse med rättsreglerna för personuppgifter.
Syftet med dessa cookies är att skapa statistisk information om hela internetanvändargruppen, som gör det möjligt att avgöra t.ex. vilka webbplatser som är mest populära inom olika demografiska grupper (t.ex. bland kvinnor och män). Uppgifterna presenteras endast för tredje part i sammanslagen form.
Uppgifterna vidarebefordras till tredje part, i form av optimasportrecovery.ses samarbetspartners, i anonymiserad form för att målinrikta marknadsföring och få bättre kunskaper om användarna på de enskilda webbplatserna och den danska marknaden generellt. Uppgifter vidarebefordras också till tredje part om lagstiftningen kräver detta.

3. Personuppgifter

3.1 Vad är personuppgifter?

optimasportrecovery.se ber om dina personliga och användarrelaterade uppgifter när du köper tjänster på en webbplats eller beställer nyhetsbrev, anmäler dig till tävlingar, mm. Det är primärt uppgifter som namn, adress, postnummer, e-post, telefonnummer, kön och ålder, men kan också vara uppgifter om intressen, internetkunskaper, osv. I samband med köp eller anmälan till en service är obligatoriska uppgifter markerade tydligt i formuläret. Att uppge övriga uppgifter i samband med köp eller anmälan till en service är frivilligt.

3.2 Hur länge sparar vi personuppgifter?

När du köper tjänster på en webbplats har vi användning för dina personuppgifter som dokumentation tills tjänsten är betald och levererad, en eventuell ångerperiod har löpt ut och fristen för betalning har löpt ut. Därefter kan uppgifterna arkiveras. Tre år efter arkiveringen raderas alla personuppgifter hos optimasportrecovery.se.
Om du beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till tävlingar och liknande, eller i övrigt har samtyckt till att vi använder dina uppgifter till marknadsföring, sparas dina uppgifter i högst tre år efter att tjänsten har avbeställts.

3.3 Vad använder vi personuppgifter till?

De personuppgifter vi samlar in om dig, t.ex. när du skapar en profil på en av optimasportrecovery.ses digitala plattformar, används först och främst till att genomföra det köp eller den service som uppgifterna har samlats in i samband med. Uppgifterna används också av optimasportrecovery.se och våra samarbetspartners för att få större kunskaper om dig. Sådan användning kan bl.a. omfatta undersökningar och analyser i syfte att förbättra våra produkter och tjänster och vår teknik och att visa innehåll och reklam som anpassas efter dina intressen och hobbyer.
Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje part, såvida du inte ger särskilt tillstånd till detta, eller personuppgiftslagen undantagsvis tillåter vidarebefordran av generella kunduppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att ta emot direkt marknadsföring med nyheter, erbjudanden, etc. har vi också rätt att använda de insamlade uppgifterna till att målinrikta den marknadsföring som du får via telefon, brev eller elektroniska media.
Tänk på att alla uppgifter du uppger – inklusive personlig identifierbar information – i ett offentligt forum, t.ex. en nätdebatt, inte omfattas av denna sekretesspolicy och kan ses av tredje part, som inte har någon anknytning till optimasportrecovery.se. Därför rekommenderar vi att du noga överväger vilken information du lämnar ut när du använder sådana forum.

3.4 – Samkörning av data

När du skapar en profil på en av optimasportrecovery.ses webbplatser eller andra digitala plattformar eller ger oss tillåtelse att kontakta dig om nyheter och erbjudanden via telefon, brev eller elektroniska media (e-post, sms, mms, videomeddelanden, pop-up-fönster, etc.) samkör vi uppgifterna du skriver in i din profil med uppgifter som samlats in via cookies för att målinrikta nyheter och erbjudanden för dig. optimasportrecovery.se använder cookies till att samla in uppgifter om ditt beteende på webbplatser och andra digitala plattformar som tillhör optimasportrecovery.se och dess samarbetspartners, se punkt 2 ovan.

3.5. Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter sparas säkert och konfidentiellt. De personuppgifter du uppger sparar vi på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade anläggningar och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras löpande för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras korrekt och med ständig hänsyn till dina rättigheter som användare.
Vi kan dock inte garantera fullständig säkerhet vid dataöverföring via internet. Det betyder att det finns en risk att andra obehörigen kan tilltvinga sig åtkomst till uppgifter när data sänds och sparas elektroniskt. Tänk därför på att du uppger dina personliga uppgifter på eget ansvar.

3.6. Ändringar i behandlingen av personuppgifter

Den snabba utvecklingen av internet betyder att ändringar i vår behandling av personuppgifter kan komma att bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi gör det rättar vi självklart datumet för “senaste uppdatering” nederst på sidan. I händelse av väsentliga ändringar ger vi dig besked i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

4. Kontakt

Om du vill ha åtkomst till de uppgifter som registrerats om dig hos optimasportrecovery.se kan du kontakta oss via kontakt@optimasportrecovery.se eller på telefon +45 2235 2353. Om felaktiga data har registrerats, eller om du har andra synpunkter, kan du kontakta oss på samma sätt som ovan. Du har rätt att få veta vilken information som är registrerad om dig och du kan protestera mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.
Med vänlig hälsning

optimasportrecovery.se Tirsbæk Søvej 115, DK-7120 Vejle Øst,
Telefon: +45 22 35 23 53,
ORG.nr 38969579