Med Optima Sport-garantin får du 3 års garanti på dina Recovery Boots.

Med vår garanti är du skyddad mot följande:

  • Stövlar, inklusive dragkedjor.
  • Maskin, inklusive fel på programvara, säkringar, kompressor och invändig luftfördelare.
  • Skadad kassett efter att den t.ex. fallit ned på golvet.
  • Munstycke på slangen.

Detta ingår INTE i garantin:

  • Kabel
  • Batterier som inte har behandlats i enlighet med anvisningarna eller som har kortare livslängd på grund av användning.
  • Skador till följd av oaktsam användning
  • Skador till följd av grov oaktsamhet
  • Skada till följd av att säkerhetsbestämmelserna inte följts